Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Lễ Đính Hôn của cháu Hồ Văn Đoàn

Ngày 07-10-2012 gia đình Chú Sáu Hồ Văn Học đã tổ chức lễ đính hôn cho con trai là Hồ Văn Đoàn . Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong lễ đính hôn này :

  
Lễ đính hôn của cháu Hồ Văn Đoàn đã hoàn thành mỹ mãn . Hai bên gia đình đã thống nhất ngày tổ chức lễ cưới vào một ngày rất đẹp 12-12-2012 nhằm ngày 29-10 năm Nhâm thìn .